HP-66-6 Hosokawa-shi 40gsm

$19.00

Weight: HP-66-6 40g