HP-66-6 Hosokawa-shi 40gsm

$30.00

Weight: HP-66-6 40g